Print & design

Print och design av annonser, broschyrer, kataloger, böcker och kundtidningar.
När allt större del av marknadsbudgetarna styrs till digitalt och webb, växer utrymmet för den som utnyttjar traditionella trycksaker på ett smart sätt. Vi på Byrån Kommunikation har lång erfarenhet att producera annonser och trycksaker och kan vägleda dig som kund till rätt mix av online-marketing tillsammans med t.ex. en DR-kampanj.

Broschyr Melin & Carlsson

Ny presentation baserat på intervjuer med några av företagets kunder som gett sin bild av hur samarbetet fungerar. Samtidigt gjordes renderingar utifrån 3D-ritningar för några av företagets produkter.

Hockeyspecial

Hockeyspecial hamnar varje höst i Tranåsbornas brevlådor och sprids också till närliggande kommuner. Tidningen är fylld med intressant läsning. Som stolt sponsor ansvarar vi på Byrån för produktionen av tidningen. Bläddra i den här.

Kundtidning för Internordic

Företaget Internordic inom OEM-koncernen producerar flera gånger om året sin kundtidning Precision. Byrån har förtroendet att färdigställa tidningen.

Förpackningsdesign

Förpackningar har blivit något av en specialitet för oss. Förutom att den ska vara tilltalande och sticka ut måste förpackningen också vara tydlig och innehålla all den information som krävs på en sådan. Byrån har tagit fram en mängd förpackningar till Runsvengruppen som du hittar i företagets ÖoB-butiker.

Inspiration från Flisby

Flisbykatalogen. Ett säkert vårtecken. Den är Inte bara en produktkatalog utan ett magasin fullproppat med inspiration för den som sätter likhetstecken mellan vårens ankomst och trädgårdsliv. Producerad av Byrån Kommunikation.

Årsredovisning Orio

Vi har uppdraget att producera årsredovisning och hållbarhetsrapport för Orio AB – ett bolag som främst erbjuder reservdelar till bilindustrin. Historiskt sett har det varit originaldelar till Saab-bilar men sedan några år levererar företaget till en mycket bredare marknad.

Grafisk profil

En tydlig grafisk profil är en del i att bygga ett starkt varumärke. Vi på Byrån jobbar med allt från att ta fram enstaka logotyper till hela varumärkesstrategier och kommunikationskoncept.

Visitkort Byrån Kommunikation

DR-utskick

Wilssons Relining erbjuder underhållsspolning av avloppsrör. Allt för att öka livslängden och upptäcka ev.skador i tid. Företaget använder riktade DR till konsument som ett marknadsföringsverktyg.

DR-utskick
Sommenbygd besöksbroschyr

Besöksbroschyr

Du har kanske redan sett den i brevlådan? Sommenbygd turistbroschyr. Fyra kommuner tillsammans med olika aktörer marknadsför sina naturupplevelser, evenemang och sevärdheter. Broschyren trycks på svenska, engelska och tyska. I mitten av maj får även hushållen ta del av tips och inspiration. Byrån har producerat broschyren.

Förpackningar

Förpackningsdesign

Ett annat exempel på förpackningar vi producerat. Bordtennisbollar i olika förpackningsstorlekar tillverkas i Asien och säljs över hela världen. Byrån har tagit fram enhetliga förpackningar.

Stora katalogproduktioner är en specialitet. Vi på Byrån Kommunikation har stor erfarenhet av omfattande katalogproduktioner på många olika språk och med databasimporter. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Logotyper och grafiskt profilprogram är en naturlig del av de designuppdrag vi erbjuder. Att ta fram en grafisk manual för företaget är ett bra sätt att säkerställa att man håller sig till sin fastställda profil.

Förpackningsdesign – en viktig del av ett företags grafiska profil.
Förpackningar har många uppgifter att fylla och minst lika många användningsområden. I många fall signalerar den hur vi vill att företagets varumärke ska uppfattas. Vi har mångårig erfarenhet av att jobba med förpackningsdesign.